Voorwaarden

Voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden bikes-en-co.nl

Hiermee komen alle eerdere Algemene voorwaarden te vervallen.

 

 

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt.
Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.
1.3 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter.
1.4 bikes-en-co.nl staat ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 61705608 .  BTW nummer NL177526440B01

 

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze
aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.
2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt bikes-en-co.nl het recht een
geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order
hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

 

 

Artikel 3 Product

De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door bikes-en-co.nl exclusief of inclusief rijklaar afgeleverd.
( ligt eraan hoe u besteld in doos of kant en klaar )

Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur worden doorgevoerd, alsmede zijn
kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

De geleverde fietsen worden vanwege het vervoer in doos, fabrieks klaar afgeleverd. Deze fietsen
zijn voor ca 95% gemonteerd en het overige (stuur / zadel afstellen en trappers monteren) dient u
zelf te doen. Vanzelfsprekend is een duidelijke montage instructie bijgesloten.

 

 

Artikel 4. Prijzen en betalingen

3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
3.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van
bank / giro. Bij Paypal of I-deal, .Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis ( rembours ), dan
      dient de betaling contant te geschieden.

 

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de
fiets bij u ( laten ) bezorgen.
5.2 De aansprakelijkheid tijdens het transport van bikes-en-co.nl naar de consument is voor
risico van bikes-en-co.nl tot op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

 

 

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst
aan bikes-en-co.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat
reeds op het moment van de aflevering over.

 

 

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en Reclames.

bikes-en-co.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld.
Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd door onze reparatie/service afdeling.

Reclames  binnen 7 werkdagen op produkten die geen uniek karakter dragen, produkten
met een uniek karakter zijn produkten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons besteld zijn.

Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening.
bikes-en-co.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

 

 

Artikel 8. Wet kopen op afstand

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij bikes-en-co.nl
het recht op een afkoelings periode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze
periode mag u gebruik maken van het herroepingsrecht. Een product mag u dan retour sturen indien
redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen. U dient zelf de
portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een email sturen naar onze klantenservice
met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in deze mail aan wat u
wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure.
Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken
en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

 

 

Artikel 9. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ),
behoudt bikes-en-co.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

 

 

Artikel 10. Bijzondere bepalingen

Maten, prijzen, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van
vergissingen en/of plaatsingsfouten. 
bikes-en-co.nl behoudt het recht om bij een unieke bestelling
die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20%
van het aankoopbedrag